Časté dotazy

Naším cílem je budovat v Břeclavi církev, kde si každý človek najde svoje místo. Chceme budovat církev, kde se lidé cítí jako jedna velká rodina. Církev, kde své místo najdou jak rodiny s malými dětmi, tak teenageři i senioři. Chceme budovat místo, které má pozitivní vliv na celé město i okolí. Místo, kde se lidé cítí doma, můžou naplnit své poslání a být přínosem pro svou komunitu. Chceme církev, kde se lidé setkávají s Bohem i spolu navzájem. Místo, kde zažijí Boží lásku, přijetí i odpuštění.

Scházíme se v budově Apoštolské církve Břeclav, která se nachází v Poštorné. Náš hlavní sál má kapacitu cca 150 lidí.

Nedělní program trvá příbližně 90minut a skládá se z několika písní, slova k zamyšlení a informačního bloku.

Během hlavního programu probíhá současně program pro děti, které jsou rozděleny dle věkových kategorií.

 

Po hlavním programu jsou pro vás k dispozici moderní prostory kavárny, kde si můžete dát dobrou kávu a něco sladkého na zub se svými přáteli.

Jsme součástí státem uznané Apoštolské církve, která patří mezi evangelikální letniční církve. 

Naši základní věrouku a vyznání víry najdete na oficiálních stránkách Apoštolské církve zde.

Určitě ANO. Nejsme uzavřený sbor, ale naopak, vítáme každého člověka bez ohledu na náboženské vyznání.

GDPR - informace o zpracování osobních údajů

Apoštolská církev Břeclav představuje subjekt s oficiálním názvem Apoštolská církev, sbor Břeclav, Tylova 6, 691 41, Břeclav , IČ: 63433958 a tento subjekt, (dále také jen „správce“), tímto prohlašuje, že ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (toto nařízení bude dále označováno jen jako „GDPR“) zpracovává osobní údaje subjektů údajů pro svou činnost, a je tedy správcem osobních údajů (tj. osobou, která určuje způsoby a účely zpracování osobních údajů).

Zpracování osobních údajů
Apoštolská církev, sbor Břeclav zpracovává osobní údaje zejména v následujících oblastech:
• agenda související se správou a chodem církve,
• agenda související se službami pro členy či přátele církve,
• správa majetku a souvisejících smluvních vztahů,
• pořádání školení, kurzů a dalších akcí v rámci organizace a pro veřejnost,
• zabezpečení svateb.

Pro zpracování osobních údajů svědčí správci tituly plnění zákonné povinnosti, plnění smlouvy, oprávněného zájmu správce či třetí osoby nebo souhlasu se zpracováním osobních údajů uděleného subjektem údajů. Při zpracování osobních údajů se správce řídí zákonem stanovenými lhůtami a lhůtami stanovenými po pečlivém zvážení ve vnitřním předpisu tak, aby nedocházelo k porušování práv subjektů údajů.

V rámci zpracování osobních údajů je v některých případech nutné předat osobní údaje jiné osobě. Toto předávání je minimalizováno, v některých případech je to nezbytné pro splnění povinností vyplývajících ze zákona, smlouvy nebo v rámci činnosti církve. Ve všech případech, kdy správce předává osobní údaje jiné osobě, dbá o zajištění maximální ochrany práv subjektů údajů.

Práva subjektu údajů
Aby byla zajištěna možnost subjektů údajů rozhodovat v co možná nejširší míře o zpracování jejich osobních údajů, stanovuje GDPR řadu práv, která lze vůči jakémukoli správci údajů uplatnit. V případě, že se rozhodnete některé ze svých práv uplatnit, obraťte se na správce. Můžete k tomu využít vám zaslaný kontakt na osobu zastupující správce v souvislosti s poskytnutím vašich osobních údajů.

Případně se můžete následně obrátit i na níže uvedený kontakt:
Písemně na adrese: Apoštolská církev, sbor Břeclav, Tylova 811/6, 691 41, Břeclav , IČ: 63433958


Telefonicky na čísle: +420 703 437 934 nebo prostřednictvím e-mailu na adrese: breclav@apostolskacirkev.cz.

Vaším základním právem je kdykoli požadovat sdělení, zda správce zpracovává vaše osobní údaje. Pokud je zpracováváme, máte právo požadovat jednu kopii všech osobních údajů, které o vás zpracováváme. V případě, že zjistíte, že zpracovávané údaje nejsou přesné, máte právo požadovat opravu osobních údajů. Pokud dojdete k názoru, že vaše osobní údaje nezpracováváme po právu, můžete uplatnit právo na výmaz osobních údajů. Pokud konečně nebudete s čímkoli spokojeni nebo si budete myslet, že jsme vaši žádost nevyřídili tak, jak jsme měli, máte právo obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Dovolujeme si zdůraznit, že ať jste ke správci v jakémkoli poměru, nehrozí vám na základě uplatnění těchto práv žádné riziko a správce s vámi v budoucnu nebude zacházet o nic hůře než před uplatněním práv. Je naším zájmem zpracovávat osobní údaje zákonně a řádně a nepoškozovat vaše práva. Pokud máte pochybnosti, zda se nám to daří, budeme rádi, když nás na to upozorníte.