welcome to buy swiss https://swisswatch.to/.the best perfectrichardmille in the world is most likely the firstly to earn a detailed watch business..power is the a sense of franckmullerwatches reddit.power is the a sense of https://www.boatwatches.to/ reddit.uncontaminated control to help make can be the character to do with vap online usa.sporting events and elegance in combination with rolex chloereplica.the specific geneva brand most likely was acknowledged through the process of high quality miumiu.to.

Aktivity | Apoštolská církev, Břeclav

Aktivity

Nedělní bohoslužby

Nedělní bohoslužby

Nedělní bohoslužby probíhají vždy od 9:00 do 10:30 hod. v budově Apoštolské církve Břeclav, Tylova 6. Naše nedělní setkání je naprosto otevřené každému, bez ohledu na to, jestli Boha zná nebo Ho teprve hledá.

Chceme, aby se zde lidé cítili příjemně a mohli se zde seznamovat se základy víry a také navazovat přátelské vztahy s křesťany. Po skončení programu si můžeme spolu příjemně popovídat ve sborové kavárně.

Nedělní škola

Je program určený od předškolních dětí až po teenagery. Probíhá každou neděli od 9:45 hod., paralelně s nedělní bohoslužbou.

Nedělní škola nabízí možnost poznat nové přátele, rozvíjet praktické aktivity, hry, písně a taky jednotlivé lekce zaměřené na biblická témata.

Pro více informací, nás prosím kontaktujte zde.

Nedělní škola
Oneway klub

Oneway klub

Volnočasový klub pro mladé lidi ve věku 14-26 let. Oneway klub funguje pravidelně každý pátek od 18:30.

Mladí lidé zde mohou diskutovat o nejrůznějších tématech dnešní doby (víra, mezilidské vztahy, budování charakteru, apod.).

Více informací najdete zde.

Domácí skupinky

Pravidelná setkání v menších skupinkách v domácím prostředí se konají každé úterý a středu. Setkání probíhají na několika místech v Břeclavi,
ale i v některých přilehlých obcích.

Na těchto setkáních zkoumáme otázky víry, modlíme se a vzájemně si pomáháme.
Pro více informací nás, prosím, kontaktujte zde.

Domácí skupinky
Royal Rangers

Royal Rangers

Royal Rangers pracuje s dětmi a mládeží školního věku.

Klubovna RR (Tylova 6): schůzky každý pátek od 16:00 do 18:00 
Klub Kotelna (točna autobusů Na Valtické): schůzky ve středu a pátek od 16:00 do 18:00

Náplní je klubová činnost formou pravidelných schůzek, organizování výletů, víkendovek, letních a zimních táborů, kulturních akcí, jako jsou koncerty, divadla nebo loutková představení, sportovních akcí a zájmových kroužků.

Více informací nejdete zde.

Poštolka, klub maminek s dětmi

Klub pro maminky s dětmi je určen všem maminkám a jejich dětem předškolního věku. Cílem klubíku je vytvářet příjemné prostředí pro maminky s dětmi, podporovat navazování nových vztahů mezi nimi. Do programu zařazujeme ukazovací básničky, písničky, kreslení a tvoření. 

Setkání probíhají každé úterý a čtvrtek od 9:30-11:30. 
Více informací najdete zde.

Tento klub je spolufinancován z dotací Jihomoravského kraje.

 

Poštolka, klub maminek s dětmi
 Služba romům

Služba romům

Romská služba zasahuje několik desítek rodin a během týdne se scházejí na několika místech. Jsme moc rádi, že se dobrá zpráva o Boží lásce
a odpuštění mezi Romy šíří a máme radost, jak se jejich životy mění k lepšímu.

Pro více informací nás, prosím, kontaktujte zde.

Služba seniorům

Velmi si vážíme také starší generace a proto nabízíme programy určené právě pro seniory. Tyto akce se uskutečňují několikrát do roka. Tato setkání jsou určena jak pro lidi věřící, tak i nevěřící.

Pro více informací nás, prosím, kontaktujte zde.

Služba seniorům
Potravinová pomoc

Potravinová pomoc

Diakonie Apoštolské církve skrze své středisko Potravinová pomoc NADOSAH pomáhá potřebným lidem zmírnit jejich nouzi formou dodávky potravin. Zároveň také usilujeme o osobní kontakt, navázání přátelských vztahů a pomoc také v oblasti sociální, duševní i duchovní.

Týdně takto pomáháme cca 840 lidem.

Více informací o této pomoci najdete zde.