Naše aktivity

Nedělní bohoslužba
Každou neděli v 9.00 na adrese Tylova 6, Břeclav-Poštorná.

Úřední hodiny
Úterý, čtvrtek 7-14hod.
Po domluvě je možný i jiný termín.

Maminky s dětmi
Každý čtvrtek od 9.30 hod.

Mládež - One Way klub
Každý pátek od 18.00 hod.
Více na www.onewayklub.wz.cz.

Outdoor - Royal Rangers
Každý pátek od 16.00 hod.
Více na breclav.royalrangers.cz.

KidsQuest
Klub pro děti nejen romské - každý pátek 17.00 hod.

Modlitební setkání
Po – Pá od 6.00 hod,
Po a So v 18.00 hod.

Evangelizace na ulicích
Znojmo každý 1. a 3. pátek v měsíci v 16.00 hod u městské radnice.
Více na ontheredbox.com.

Hudební týmy
Jsou zatím tři. Secvičují se ve čtvrtek v 18.00 hod a jinak podle potřeby. Slyšet je můžete na nedělních shromážděních nebo na zvláštních koncertech.

Nedělní škola
Každou neděli v 10.00 hod.

Pro ženy
Pravidelná setkání žen ve sboru. Otevřeno pro ženy, které mají zájem.

Na Valtické
Pohybové hry, obrana proti sociálně patologickým jevům a zvěst evangelia pro děti na sídlišti. Jednou měsíčně.

Fotbal
Je příměstský fotbalový tábor pro zájemce o férový fotbal, se zvěstí evangelia.

 
     
     
 
Print
PDF

Apoštolská církev

Bohoslužby v Břeclavi

Každou neděli v 9.00 na adrese Tylova 6, Břeclav-Poštorná

  • Modlitby, kázání, hudba, svědectví, motivace, vztahy – to je obsah našich nedělních shromáždění.
  • Bohoslužby trvají obvykle do 11.00 hod.
  • Srdečně vás zveme. Těšíme se i na hosty, kteří jsou v našem kraji na dovolené.

Apoštolská církev, sbor Břeclav

Nejdůležitějším cílem je milovat a ctít Boha. Tuto lásku považujeme za nejvhodnější vyjádřit tím, že plníme jeho vůli.

Vítejte - každou neděli v 9

Co je naším cílem

Nejdůležitějším cílem je milovat a ctít Boha. Tuto lásku považujeme za nejvhodnější vyjádřit tím, že plníme jeho vůli. Uvědomujeme si naléhavou potřebu sdělovat evangelium nespaseným lidem - předně v našem městě Břeclavi a okolních obcích. Věříme, že Bůh má ještě mnohé v tomto městě, kteří budou zachráněni. Chceme lidem pomáhat na cestě ke Kristu, a to z lásky k našemu Pánu i z lásky ke všem lidem. Ti se mají dozvědět o Boží záchraně, která je i pro ně. Neděláme to ze zištných důvodu získávání vlivu, dokazování jiným, že jsme lepší, nebo jako projev naší seberealizace. Tomuto cíli chceme podřídit naše osobní, skupinové i celosborové zájmy, záliby a zvyklosti.

Struktura

Sbor se skládá z domácích skupinek, stanic a diaspory. Domácí skupinky se scházejí v Břeclavi a v Nejdku. Stanice máme v obcích v okolí - Rakvice+ Podivín, Moravský Žižkov + Velké Bílovice a diasporu v Lanžhotě. Zodpovědnost za sbor má staršovstvo v čele s pastorem sboru.

Více informací najdete zde.